Compartir

Alguns dels nostres clients estan rebent comunicats de l’Agència Tributària en els que, en síntesi, se’ls informa que des del 2016 l’Agència Tributària disposa d’informació de les entrades i sortides totals de tots els comptes bancaris dels contribuents, tant de persones físiques com d’entitats, que inclou els cobraments en targeta i en efectiu; que partint d’aquesta informació han realitzat anàlisis estadístiques referents a les ràtios econòmiques i sectorials dels contribuents de certs sectors econòmics i que que estant comparant les dades que resulten d’aquells anàlisis amb les declaracions de renda i IVA de cada cas concret.

En aquests comunicats l’AT informa al contribuent de l’import total que ha entrat en els seus comptes bancaris  i de que, si bé declara un benefici net, de, per exemple, un 1% de la facturació, la mitjana del que declara tot el sector es, també per exemple, un 5%, o de que consta a l’AT que el contribuent ha cobrat en targeta un 20% del que ha facturat quan la mitjana del sector es d’un 40% i l’adverteix de que es posi al dia si vol evitar una inspecció.

En definitiva els bancs son cada vegada més transparents amb l’Agència Tributària i aquesta té sovint més informació de la que disposen els propis contribuents.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors-cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors