Compartir

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya acaba de publicar el Decret Llei 9/2019, de 21 de maig que ha entrat en vigor el passat dia 24 i que haurà de validar el Parlament de Catalunya en el termini de 30 dies hàbils, que pretén evitar que la renda dels habitatges segueix-hi pujant excessivament. Destaquem el següent:

  • Declaració d’Àrea tensa d’habitatge: Si l’Ajuntament ho deman, la Generalitat podrà declarar qualsevol municipi “Àrea tensa d’habitatge” durant un període no superior a cinc anys. Per què la declaració sigui possible caldrà que en el territori s’hagi publicat un índex de referència de preus de lloguer. (Aquesta circumstància es dona actualment en els següents municipis de les comarques gironines: Girona, Olot, Figueres, Blanes, Sant Feliu de Guixols, Lloret de Mar i Salt).

 

  • Contractes nous d’arrendament d’habitatge un cop el municipi hagi estat declarat “Àrea tensa d’habitatge”: Una vegada el municipi hagi estat declarat “Àrea tensa d’habitatge”, la renda dels contractes nous no podrà superar el 10% del preu que correspongui a l’índex de referència o el 20% si es tracta de lloguers en edificis nous o rehabilitats concertats en els 5 anys següents al final d’obres.

Per circumstàncies excepcionals s’admetrà una desviació de fins el 5% i durant la vigència del contracte la renda sols es podrà revisar si les parts ho haguessin convingut i, en tal cas, es revisarà utilitzant l’índex de garantia de competitivitat.

S’admet que les parts pactin en el contracte que l’arrendatari es farà càrrec de les despeses de comunitat i dels serveis individuals.

 

  • Renovació de contractes d’arrendament d’habitatge un cop el municipi hagi estat declarat “Àrea tensa d’habitatge: Quan un contracte hagi expirat i les parts acordin voluntàriament renovar-lo, es permet fixar com a renda inicial de l’arrendament renovat la mateixa renda del contracte anterior però sense considerar els eventuals augments acordats l’any previ a l’extinció del contracte.

ATENCIÓ: Aquesta norma ha quedat sense efecte en no haver estat validada per Parlament de Catalunya

 

Som agents immobiliaris i administradors de finques. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 084, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors