Compartir

En el  BOE del 17-01-2019 s’ha publicat la Resolució de 8 de gener de 2019, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla anual de control tributari i duaner de 2019. Destaquem algunes de les que seran les principals prioritats de l’Agència Tributària:

Controls en relació als següents extrems de l’IRPF:

 • Deduccions autonòmiques. Es partirà de la informació facilitada per les comunitats autònomes.
 • Rendiments de capital immobiliari. S’explotarà la nova declaració informativa sobre arrendaments turístics.
 • Utilització abusiva del règim de les entitats sense finalitats lucratives.
 • Control de patrimonis rellevants: El control es veurà reforçat amb la nova Unitat Central de Coordinació del Control de Patrimonis Rellevants.

 

Controls en relació a l’IVA:

 • Control de la facturació irregular i prohibició del programari de doble ús que permet la gestió de dobles comptabilitats, buscant minimitzar el risc de frau en les activitats amb consumidors finals.
 • La planificació coordinada i la col·laboració entre l’Agència Tributària i les administracions tributàries autonòmiques en operacions immobiliàries significatives a fi de determinar la seva tributació per l’IVA o, alternativament, pel concepte «transmissions patrimonials oneroses» de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD).

 

Controls en relació a l’Impost de Societats:

 • “Empreses fantasma”: Son aquelles empreses que usualment passen per sota del radar de la inspecció per la seva aparentment baixa o nul·la activitat. El fisc sospita que una part d’elles, especialment les de mida petita, amaguen realment negocis no declarats, entramats societaris o falses situacions d’insolvència que permeten ocultar patrimoni o altres fraus.
 • Es fomentarà la realització d’anàlisis concrets que permetin detectar inconsistències com la indeguda deducció de despeses personals.
 • Actuacions de control relacionades amb societats amb molt baixa activitat (àdhuc considerant que una part d’aquestes societats estan inactives de facto).
 • Vigilància dels nous models de negoci (tecnologies fintech i criptomonedes)

 

Controls en l’àmbit de recaptació:

 • Es desenvoluparan actuacions per a evitar l’elusió del pagament dels deutes mitjançant tècniques d’ocultació del patrimoni creant aparences d’insolvència, a vegades mitjançant testaferros, la interposició d’entitats o l’ocultació dels béns o drets a l’exterior.

Tot això vindrà acompanyat de la implantació definitiva en el 2019 d’una eina de gestió de riscos tributaris, que sistematitza tots els existents en l’AEAT, creant col·lectius de riscos i permet un millor seguiment del resultat de les actuacions de control que l’Agència realitza.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972426082, o per correu electrònic adreçat ala nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors