Compartir

En una recent sentència, el Ple del Tribunal Suprem ha resolt que les entitats que que gestionen els plans de pensions, siguin bancs o entitats asseguradores, tenen la obligació de d’informar als partícips sobre els seus drets i les diferents modalitats de cobrament (percepció del capital en pagament únic, renda garantida o rendes financeres quina quantia o durada no es poden garantir).
En el cas concret, al Tribunal afegeix que “l’entitat ha d’informar de manera expressa i amb claredat del risc que comporta la modalitat de renda assegurada en cas de defunció del beneficiari i de la persona a favor de la qual s’hagi establert la reversibilitat dels drets abans del termini fixat. Aquest risc, en un cas extrem, implicaria que, si l’endemà d’optar per aquesta modalitat de cobrament, morissin en un accident el pensionista i la persona a favor de qui s’hagués establert la reversió (per exemple el seu cònjuge), s’extingiria completament el dret al cobrament de la renda, és a dir, la prestació pròpia del Pla, sense que els fills tinguessin cap dret sobre l’estalvi acumulat “.

Si preteneu cobrar un pla de pensions us recomanem el següent:

  • Exigir a l’entitat que gestiona el pla, que informi àmpliament de totes les opcions de cobrament.
  • Abans de decidir, consultar al vostre assessor fiscal quines seran les conseqüències de cada opció en la vostra declaració de la renda.

Som corredors d’assegurances i us podem assessorar sense compromís trucant al 972 426 085, o per correu electrònic adreçat a jordipol@rm-assessos.cat.

Som assessors fiscals i us podem assessorar sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a antoninavarro@rm-assesors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors