Compartir

Durant el més d’agost l’Agència Tributària no fa vacances a l’hora d’enviar notificacions als contribuents. Per tant, es possible que quan torni de vacances trobi un avís de correus referent a una notificació (requeriment, liquidació…) de l’Agència Tributària i que ja hagi transcorregut el termini de recurs, o el termini per al·legar o aportar documentació. En relació al sistema de notificacions d’Hisenda, destaquem el següent:

  • El mes d’agost es tant hàbil com qualsevol altra per que Hisenda ens pugui enviar notificacions.
  • Si el carter o l’agent tributari no trobessin ningú en el domicili del contribuent, hauran de deixar un avís i  intentar una segona notificació en el termini de tres dies i en hora diferent del primer intent. Si també fracasses aquest segon intent, l’Agència Tributària publicarà la notificació en un diari oficial i s’entendrà feta la notificació, començant a transcórrer el termini per presentar recurs, atendre el requeriment o aportar documentació, i generant-se, si fos el cas, la liquidació i/o els recàrrecs per pagar fora de termini.
  • No obstant això, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya té declarat que el més correcte és que si un primer intent de notificació al mes d’agost no ens trobés ningú en el domicili del contribuent, l’Agència Tributària hauria d’esperar a setembre per fer la segona notificació. Aquest criteri el va ratificar posteriorment el Tribunal Suprem.
  • El que hem dit no regeix per a les empreses que tributin a l’Impost sobre societats i que des del 2011 ja reben totes les notificacions de l’Agència Tributària per via electrònica a una bústia “on line” que els hi ha estat assignada. Quan una empresa rep un correu electrònic d’Hisenda i no l’obre en el termini de 10 dies es considera lliurat i refusat, i comencen a córrer tots els terminis. No obstant, per a les notificacions electròniques, les empreses tenen la oportunitat de seleccionar un període de 30 dies l’any en el que l’Agència Tributària no els hi pugi fer notificacions. Els contribuents que no tributin per l’Impost de societats es poden acollir voluntàriament al sistema de notificacions electròniques.

Per tant, davant d’una notificació rebuda fora de termini es recomanable comprovar si la notificació està ben feta ja que en tal cas es podrà recórrer tot i estar fora de termini.

administracions1

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat; o carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors