Compartir

Les diferents administracions públiques estan exigint el compliment de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, que no permet que les comunicacions entre elles i les entitats es facin mitjançant escrits en paper i estan obligant a que es comuniquin fent servir exclusivament mitjans electrònics.

La conseqüència mes important de l’aplicació d’aquella llei, es que totes les comunicacions que fan les diferents administracions públiques a les entitats, incloses les resolucions que poden implicar sancions o pèrdua de drets, no s’estan practicant de forma personal si no que les administracions les “pengen” d’una bústia electrònica sense que tinguin cap obligació d’avisar a l’entitat.

Aquest fet ha suposat un canvi radical ja que qualsevol resolució que afecti als drets o que comporti sancions per l’entitat es dona per correctament notificada al cap de 10 dies de penjada a la bústia. Per evitar aquests efectes negatius a les entitats no els hi queda més remei que accedir freqüentment a la seva bústia per comprovar si tenen algun comunicat i, si el tenen, descarregar-se’l.

Per tal d’ajudar  en aquesta qüestió tant important hem creat un servei de gestió de la bústia electrònica dels nostres clients, de forma que si ells ens autoritzen nosaltres accedim a la seva bústia, descarreguem les comunicacions, els avisem personalment i els assessorem de com millor actuar.

Destaquem el següent:

Entitats que estan obligades a comunicar-se electrònicament amb les administracions públiques:

  • Societats mercantils (societats anònimes, limitades, etc.)
  • Comunitats de bens.
  • Societats civils.
  • Comunitats de propietaris.
  • Associacions.
  • Fundacions.

 

Principals obligacions d’aquelles entitats:

  • Rebre les notificacions de totes les administracions (Ajuntaments, trànsit, agència tributària, seguretat social, diputacions, consells comarcals…) de forma electrònica per la qual cosa tenen l’obligació d’habilitar la bústia electrònica ja sigui directament o mitjançant apoderament.
  • Les notificacions els hi seran dipositades a la bústia electrònica. Si no es té accés o no s’hi accedeix es donaran per correctament notificades una vegada hagi transcorregut el termini de 10 dies, com a conseqüència continuarà el tràmit en qüestió.

 

A tenir en compte:

  • Es tracta d’una obligació molt important ja que pot comportar la finalització d’expedients i liquidacions sense coneixement de l’entitat, amb la conseqüència de que s’entengui finalitzat el termini de recurs i ja no sigui possible fer-hi res.
  • Les entitats poden apoderar a RM ASSESSORS, amb una sola i fàcil gestió, per que se n’encarregui de la seva bústia electrònica per sempre més.

 

Gestionem les bústies electròniques de les entitats. Informeu-vos sense compromís trucant al 9732 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres tècnics: estertarradas@rm-assessors.cat, o, isabelperez@rm-assessors.cat

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors