Compartir

El pròxim dia 28 de febrer de 2019 finalitza el termini màxim per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2018. Destaquem el següent:

Operacions que s’ha d’incloure en la declaració:

  • S’ha de declarar les operacions efectuades amb un mateix client o proveïdor que en conjunt superin els 3.005,06 € (IVA inclòs).

 

Operacions que no s’ha d’incloure a la declaració:

  • Les operacions de les quals Hisenda ja en tingui informació com es el cas dels que estiguin subjectes a retenció a compte del IRPF. Per exemple, els honoraris satisfets a professionals i els arrendaments.
  • Els subministraments d’aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances.

 

Empreses o entitats obligades a presentar la declaració:

  • Les persones físiques o jurídiques que duguin a terme activitats empresarials o professionals.
  • Les entitats o establiments de caràcter social i les comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn.

 

Empreses o entitats que no estan obligades a presentar la declaració:

  •  Els subjectes passius inscrits en el REDEME (sistema de registres electrònics que comporta la devolució mensual de l’IVA)
  • Els subjectes passius que utilitzin l’SII (subministrament immediat d’informació).

 

Observacions: Es important que tant la part que presta el subministrament o el servei com la que els rep presentin la declaració amb quanties idèntiques per tal d’evitar requeriments i sancions.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors