Compartir
blog corredoria d'assegurances 2 girona i figueres | RM Assessors

En una recent consulta (DGT CV 22-8-17) relacionada amb la proliferació de la venda entre particulars d’objectes de segona ma a través de pàgines web, la Direcció General de Tributs ha tingut ocasió de pronunciar-se sobre la tributació d’aquestes operacions. De la resposta donada per la DGT podem extreure les següents conclusions:

IVA: Aquestes operacions NO han de tributar per IVA en no estar realitzades per empresaris o professionals en l’exercici de la seva activitat.

Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD): La compravenda d’objectes usats entre particulars SI que ha de tributar per aquest impost, en les següents condicions:

  • L’adquirent es qui està obligat a liquidar i satisfer l’impost.
  • L’impost a satisfer és en l’actualitat, a Catalunya, es del 5% sobre el valor real (de mercat) de l’objecte.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, calesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors