Compartir

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència el dia 3 d’octubre del 2018 en la que estableix com a doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.

En la seva sentència el Tribunal Suprem estableix que l’exempció fiscal afecta a totes les prestacions per maternitat amb independència de quin sigui l’òrgan públic del qual es percebin.

Les persones que haguessin declarat prestacions de maternitat en les seves declaracions de la renda dels exercicis 2014, 2015, 2016 o 2017 ara podran demanar a l’Agència Tributària que els hi tornin el que varen pagar.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors