Compartir

El passat mes de març varem comentar un article publicat en el diari econòmic Expansión sobre la limitació dels pagaments en efectiu i a rel del mateix se’ns ha demanat ampliar la informació.

La limitació dels pagament en efectiu està regulada a l’article 7 de la Llei 7/2012, a quin contingut podreu accedir fent clic aquí. Destaquem el següent:

  • La limitació té lloc quan alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional.
  • El límit es de 2.500 € o el seu contravalor en moneda estrangera. No obstant aquest límit serà de 15.000 € quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional.
  • Als efectes del càlcul de les quantitats assenyalades , s’han de sumar els imports de totes les operacions o pagaments en qué s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.
  • Respecte de les operacions que no es permès pagar en efectiu, els intervinents han de conservar els justificants de pagaments en el termini de cinc anys des de la data del pagament.
  • La limitació no es aplicable als pagaments i ingressos realitzats en entitats de crèdit.
  • Son responsables de les infraccions tant els que paguin com els que rebin.
  • La sanció consisteix en una multa del 25% de la quantia pagada en efectiu.
  • Queda exempta de responsabilitat la part que denuncii la operació a l’Agència Tributària dintre el termini de tres mesos següents a la data de pagament.

fiscalcomptable1

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972426082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat, mariaromaguera@rm-assessors.cat, o carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors