Compartir

Varem informar de l’ajornament d’impostos aprovat en el Consell de Ministres d’ahir, dimarts,  i avui, un cop publicat en el BOE el RDL 14/2020, de 14 d’abril, ja podem informar que l’ajornament ha entrat en vigor avui mateix i amb alguna agradable sorpresa en veure que finalment l’ajornament inclou algunes declaracions i autoliquidacions més de les que es desprenia de la nota informativa del Consell de Ministres com, per exemple, les retencions a compte de l’IRPF corresponents al primer trimestre del 2020. Destaquem el següent:

Quines persones se’n podran beneficiar ? Totes les persones, siguin físiques o jurídiques que vinguin obligades a presentar declaracions i autoliquidacions tributàries i hagin tingut un volum d’operacions inferior a 600.000 euros a l’any 2019.

 

A quines declaracions i autoliquidacions afecta ? A totes les declaracions i autoliquidacions d’impostos estatals que s’hauria d’haver presentat i en el seu cas ingressat, a partir del dia 15 d’abril del 2020 i fins el dia 20 de maig del 2020 i, entre altres, les següents:

  • Declaració informativa – model 349 del primer trimestre del 2020.
  • Autoliquidacions d’Iva del primer trimestre del 2020 (model 303).
  • Pagaments fracconats a compte d’IRPF  (models 130-131).
  • Pagaments fraccionats a compte de l’impost de societats (model 202).
  • Ingrés de les retencions de rendiments de treball i professionals del primer trimestre del 2020 (model 111).
  • Ingrés de les retencions de capital immobiliari del primer trimestre del 2020 (model 115) i mobiliari (model 123).

 

Quina es ara la nota data límit de presentació d’aquestes declaracions i autoliquidacions ?

  • En cas de pagaments domiciliats: 15 de maig del 2020.
  • Resta de declaracions i autoliquidacions: 20 de maig del 2020.

 

En quins casos no es podrà aplicar aquest ajornament ?

  • Als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal.
  • Als grups d’entitats que tributin en el règim especial de grups d’entitats de l’IVA.

 

Si no vull pagar abans de la nova data limit, he d’esperar a presentar les declaracions i autoliquidacions ? No, ja que tots els imports seran carregats en la data límit, 20 de maig, inclòs els relatius a les autoliquidacions presentades abans del 15 d’abril i que compleixin el requisit del volum d’operacions inferior a 600.000 euros a l’any 2019.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors