Compartir

Segons recordava en l’edició del 21 d’agost el diari econòmic Cinco Dias, quan un autònom es troba en un moment de falta de liquiditat, o si se l’hi acumulen els pagaments, es pot veure en una situació en la qual no li és possible fer front a les seves obligacions de pagament d’impostos. En aquests casos, l’Agència Tributària ofereix la possibilitat de ajornar o fraccionar en mensualitats, amb l’objectiu que l’autònom superi el moment puntual i pugui continuar amb la seva activitat professional.

D’aquesta manera, els autònoms poden sol·licitar un ajornament, sigui quin sigui l’import, del seu IRPF i IVA i els terminis s’estableixen depenent de l’import total del deute:

  • Deutes iguals o inferiors als 30.000 euros. Es concedeixen ajornaments de fins a un màxim de 12 mensualitats. Es pot sol·licitar un termini inferior, però sempre seran en un període de mes a mes.
  • Els deutes amb un import superior a 30.000 euros dependran de la garantia de pagament que ofereixi el deutor, amb un màxim de 36 terminis mensuals. A més, si el deute és per IVA, en cal indicar que les quotes repercutides no han estat pagades.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors