Compartir

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid del passat 6 de juliol estableix que l’Agència Tributària ha de retornar a la demandant un total de 3.135,11 euros, més els interessos de demora, corresponent a l’IRPF de l’any 2009 , sobre una prestació total per maternitat de 11.679,36 euros, en entendre que, segons les lleis de l’IRPF  i de la Seguretat Social, les prestacions per maternitat estan exemptes del pagament d’aquest impost.

Per contra, el Tribunal Econòmic Administratiu de Madrid, òrgan dependent del Ministeri d’Hisenda, considera que la prestació de maternitat si que ha de tributar.

Els impostos prescriuen al cap de 4 anys a partir de la data límit en que s’havien d’haver pagat. Es a dir, l’Impost de la renda del 2011 ja ha prescrit i el del 2012 prescriurà el 30 de juny del 2017.

En aquesta situació, ¿ Que han de per les persones que haguessin cobrat i declarat prestació de maternitat en els exercicis 2012 i següents, tenint en compte que dels exercicis anteriors no podran fer res per que ja han prescrit ?.

La nostra opinió és que estan a temps de rectificar les seves declaracions i demanar la devolució del impostos pagats pel concepte de maternitat. No obstant, com sigui que encara es una qüestió controvertida, el que recomanem es apurar al màxim el termini per rectificar la declaració del 2012. Es a dir, fins a prop  del 30 de juny del 2017, per veure quin es el criteri que predomina en aquell moment, aleshores estudiar la viabilitat d’iniciar l’expedient d’ingressos indeguts.

rmassessors10

Som assessors fiscals. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat; o carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors