Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

14.- OPERACIONS VINCULADES:

Vinculació soci – societat mercantil: S’entendrà que hi ha vinculació quan el soci participi en la societat en més de un 25% (fins ara s’entenia vinculació quan la participació era de més del 5%).

Vinculació soci – societat professional: En l’art. 18.6 de la nova Llei s’ha establert regles específiques de valoració per les operacions dels socis amb les societats professionals.

Retribució als consellers i administrador socials: Desapareix també la referència a la consideració de vinculació en la retribució satisfeta per una entitat als seus consellers i administradors per l’exercici d’aquestes funcions.

Documentació: Se simplifica l’actual règim de documentació per a aquelles entitats o grups d’entitats l’import net de la xifra de negocis de les quals sigui inferior a 45 milions d’euros.

Mètodes de valoració: Ara no s’inclou una jerarquia de mètodes de valoració, i s’admet, amb caràcter subsidiari, qualsevol mètode i tècnica de valoració que respecti el principi de lliure competència.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors