Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

15.- .-REDUCCIÓ DE LA BASE DE L’IMPOST PER CREACIÓ DE RESERVES

Amb la finalitat de potenciar la capitalització de les empreses es creen dos noves reserves que redueixen la base imposable:

Nova reserva de capitalització: Consisteix en reduir de la base imposable de l’impost de societats l’import destinat a dita reserva.

Aplicable a societats que tributin al tipus general.

Reducció de la base imposable de l’impost de societats pel 10% d’increment de fons propis de l’exercici.

Manteniment dels fons propis durant 5 anys, per tant, serà una reserva indisponible per aquest període.

La reducció no podrà superar el 10% de la base imposable prèvia.

Nova reserva de anivellació: Consisteix en reduir la base imposable de l’impost de societats per compensar bases negatives d’exercicis futurs:

Reducció de la base imposable de l’impost de societats fins el 10% amb un límit de 1 milió d’€.

Aplicable a empreses de reduïda dimensió.

Reserva indisponible en 5 anys.

S’ha d’aplicar a la base imposable negativa dels 5 anys següents a la dotació i amb el límit de la BI negativa.

Si no hi han bases negatives el cinquè any s’ha d’incloure a la base imposable i tributar.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors