Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

En el  BOE del passat dia 25 de juny es va publicar la Llei 13/1015 que reforma la Llei Hipotecària i la Llei del Cadastre Immobiliari amb efectes des del dia 1 de gener del 2016.

L’efecte més important per a nosaltres es que, a partir del 2016, s’incrementarà l’Impost de Bens Immobles (IBI) de totes les poblacions  que consten en una llista publicada en el BOE del passat dia 28 de setembre.

L’increment consistirà en multiplicar el valor cadastral actual de totes i cada una de les finques dels municipis que figuren a la llista pel coeficient d’actualització que es publicarà en la Llei de Pressupostos generals de l’Estat pel 2016. Si feu clic aquí podreu veure quins municipis de les comarques de Girona hi estan inclosos.

Per tant, us recomanem que si teniu propietats en algun d’aquests municipis comproveu que totes les dades siguin correctes, donat que a partir del 2016 l’IBI se us apujarà.

Pel demés, destaquem el següent:

  • Es simplifica i abarateix els procediments per que les dades de les finques que figuren en el Registre de la Propietat concordin amb la realitat: Notaris i Registradors seran els responsables dels expedients d’immatriculació de finques, rectificació de superfície, incorporació de bases gràfiques, delimitació de finques, represa del tracte, duplicitat d’inscripcions i alliberació de càrregues.
  • Els terrenys urbanitzables sols hauran de pagar l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) com a solars urbans a partir del moment en que s’aprovi el planejament per urbanitzar-los.
  • Els terrenys urbanitzables sense planejament aprovat es valoraran a efectes de l’IBI capitalitzant al 3% les rendes de les terres en funció del tipus de cultiu.
  • Els immobles singulars (Camps de golf, estacions d’esquí, càmping, etc.) es valoraran en funció d’unes noves ponències que tindran en compte la seva especificitat.

fiscalcomptable7

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a antoninavarro@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors