Compartir

Us volem donar notícia de tres disposicions publicades en els darrers mesos que pensem convé destacar:

Habitatges. Inspeccions tècniques d’edificis:

El 7.5.3015 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat el Decret 67/2015, que modifica la regulació anterior del 2010 sobre les inspeccions tècniques dels edificis d’habitatges i el llibre de l’edifici. Destaquem:

 • La regulació també afectarà al habitatges unifamiliars i no únicament als blocs de pisos, com fins ara.
 • Terminis per a passar la inspecció tècnica dels edificis en funció de la seva antiguitat. Edificis plurifamiliars:
  • Anteriors a 1951: Ja l’haurien d’haver passat.
  • Entre 1951 i 1960: Fins el  31.12.2015.
  • Entre 1961 i 1971: Fins el 31.12.2016.
  • A partir del 1971: L’hauran de passar l’any en que l’edifici compleixi 45 d’antiguitat.
 • Terminis per a passar la inspecció tècnica dels edificis unifamiliars:
  • Anteriors al 1900: Fins el 31.12.2016.
  • Entre 1901 i 1930; Fins el 31.12.2017.
  • Entre 1931 i 1950: Fins el 31.12.2018
  • Entre 1951 i 1960: Fins el 31.12.2019
  • Entre 1961 i 1975: Fins el 31.12.2020
  • A partir del 1975: L’hauran de passar l’any en què l’edifici compleixi 45 anys d’antiguitat.

Mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’odre social:

El 19.7.2015 es va publicar en el BOE la Llei 25/2015, de la que destaquem el següent:

 • Aquesta llei estableix els mecanismes pels quals una persona física que tingui un fracàs econòmic empresarial o personal pugui encarrilar de nou la seva vida i arriscar-se a noves iniciatives sense que hagi d’arrastrar indefinidament el pes dels seus deutes, mitjançant:
  • Flexibilització d’acords extrajudicials de pagament.
  • Regim d’exoneració de deutes de les persones físiques.
  • Pla de pagament a 5 anys de l’excés de deutes.
  • Suspensió fins el 2017 de llançaments sobre l’habitatge habitual de persones vulnerables.
 • Estableix incentius per a fomentar la ocupació:
  • Mínim exempt en la cotització empresarial per a contingències comuns en els nous contractes indefinits de treballadors.
  • Beneficis de la Seguretat social als treballadors autònoms que hagin d’atendre obligacions familiars.
 • Les persones físiques ja no hauran de pagar taxes judicials.

Jurisdicció voluntària:

El 3.7.2015 es va publicar en el BOE la Llei 15/2015, de la jurisdicció voluntària. Va entrar en vigor el dia 23.7.2015. Destaquem el següent:

 • A partir del 30.6.2017 els notaris i els secretaris judicials podran celebrar matrimonis i autoritzar divorcis en cas de mutu acord dels cònjuges sense fills menors d’edat.
 • L’edat a partir de la qual es permet contraure matrimoni s’eleva del 14 als 16 anys.
 • En matèria de dret successori la competència serà dels notaris que la compartiran al algunes qüestions amb els secretaris judicials.
 • Les subhastes voluntàries les durà a terme el secretari judicial en forma electrònica.
 • En matèria de societats, la convocatòria de juntes generals, reducció de capital social, nomenament de liquidador … la competència serà dels secretaris judicials compatida amb els registradors mercantils.
 • El nomenament de pèrit en contractes d’assegurança correspondrà als notaris.
 • Notaris i Registradors podran intervenir en els actes de conciliació.
 • Es podrà cancel·lar els assentaments de fideïcomisos condicionals en el Registre de la Propietat, sense haver d’acudir al Jutjat, quan hagi transcorregut més de 90 anys des de la transmissió de la finca pel fiduciari, sempre que no consti en el Registre inscripció o anotació en sentir contrari.

juridica6

 Som  assessors jurídics. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu adreçat algun dels nostres advocats: martaromaguera@rm-assessors.cat; jesussanchez@rm-assessors.cat o cristinaromaguera@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors