Compartir

A més del que us hem informat puntualment, un adjuntem una selecció de normes publicades aquest mes de setembre que potser també siguin del vostre interes:

Formació Professional: El 10 de setembre es va publicar la Llei 30/2015 per la que es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Publicitat del frau fiscal: L’11 de setembre es va publicar la LLei Orgànica 10/2015 per la que es regula l’accés a la publicitat de determinada informació continguda en sentències dictades en matèria de frau fiscal.

Societats limitades: El 9 de setembre es va publicar l’Ordre JUS/1840/2015 per la que s’aprova el model d’escriptura pública en format estandarditzat.

Treballadors autònoms. Protecció pel cas de cessament d’activitat: El 19 de setembre es va publicar la Resolució de 15.9.2015 que dona un termini als treballadors autònoms per que puguin renunciar a la cobertura de cessament d’activitat.

Barem d’indemnitzacions per accident de circulació: El 23 de setembre es va publicar la Llei 35/2015 que reforma el sistema de valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accident de circulació.

rmassessors9

 Som assessors jurídics, fiscals i laborals. Consulteu-nos sense compromís en relació a aquestes o altres normes, trucant al telèfon 972 208 258 o por correu electrònic adreçar a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors