Compartir

El passat dijous 7 de març es va publicar en el DOGC el Decret Llei 5/19, de 5 de març de mesures urgents per
millorar l’accés a l’habitatge. Destaquem el següent:

Índex de referència dels preus del lloguer:

 • Des del passat dia 8 de març, el agents immobiliaris hauran d’incloure aquest el nou Índex de referència dels preus del lloguer en els anuncis i en els contractes de lloguer d’habitatges.
 • Aquest Índex només està disponible, en l’actualitat i pel que fa a la nostra demarcació, per a les poblacions de Girona, Figueres, Olot i Blanes;  es pot consultar seguint el següent enllaç: http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/ i s’alimentarà del registre de les fiances.
 • Els habitatges arrendats per preu superior a l’índex de referència perdran el dret a l’avalloguer. (L’avalloguer garanteix al propietari fins a tres mensualitats de la renda que degui l’arrendatari a partir del moment en que se’l demandi judicialment. La cobertura s’amplia fins sis mensualitats quan es tracti d’habitatges amb protecció oficial o que estiguin destinats a programes de mediació, cessió o inserció).

 

Habitatges buits:

 • L’administració pública podrà expropiar els habitatges situats en àrees de demanda acreditada que estiguin inscrits en el Registre d’habitatges buits, que inclou:
  •  Habitatges buits de persones jurídiques que estiguin desocupats sense causa justificada.
  • Habitatges adquirits per persones jurídiques en un procés d’execució hipotecària o
   mitjançant la compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària, que no
   disposin d’un contracte que habiliti per a la seva ocupació.
 • Es podrà imposar multes a persones jurídiques propietàries d’habitatges quan no atengui els requeriments de l’administració pública per que facin efectiva l’ocupació legal dels habitatges.
 • L’administració pública requerirà a les empreses els terminis i les mesures  per a finalitzar les obres d’edificació dels edificis inacabats.
 • S’haurà d’inscriure en el Registre d’habitatges buits, els habitatges i estructures d’edificis sense finalitzar que siguin propietat de persones jurídiques privades i es trobin en situació de desocupació permanent.

 

Habitatges de protecció oficial:

 • Els preus màxim de venda i de lloguer dels habitatges de protecció oficial es determinaran en funció de la localització de l’habitatge, el cost del sol, el cost de la construcció i la seva eficiència energètica.
 • Si els habitatges no son de nova construcció se’ls aplicarà un coeficient de depreciació.
 • El lloguer es calcularà a partir de la rendibilitat estimada sobre el preu de venda.

Som agents immobiliaris, consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 084, o per correu electrònic adreçat a llorencrodriguez@rm-assessors.cat

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors