Compartir

Si encara  sou titulars de accions bancàries, que han perdut bona part del seu valor, derivades de la compra originària de participacions preferents,   us podem ajudar a recuperar  la inversió inicial efectuada en el seu dia.

La problemàtica de les adquisicions de participacions preferents, que es van convertir posteriorment en accions segueix afectant encara ara a molts petits inversors que a dia d´avui no han iniciat cap reclamació a l´entitat bancària que els hi va comercialitzar

Des de diferents organismes públics al llarg dels últims anys, com ara la Comissió Nacional de Mercat de Valors, s’ha alertat de la veritable naturalesa d’aquest producte financer. Segons la CMNV, les participacions preferents es tracta d’un producte d’inversió complex i de risc elevat, que pot generar rendibilitat, però també pèrdues en el capital invertit

Durant la passada crisi econòmica, la falta de liquides de les entitats bancàries, va provocar que aquestes oferissin a petits inversors la possibilitat d’invertir els seus estalvis en participacions preferents, sense la deguda diligencia abusant de la confiança dipositada entre consumidor i entitat bancaria.

La legislació i recentment la jurisprudència que ha conegut de casos d’inversors que han vist com han perdut bona part dels seus estalvis per la subscripció de participacions preferents estableixen una sèrie de requisits que en cas de no complir-se permeten al petit inversor recuperar els estalvis invertits.

juridica2

Per a més informació us podeu posar en contacte amb nosaltres. Telèfon 972426004 en el què us podrem assessorar telefònicament de si és viable, en el vostre cas l´inici de reclamacions contra ´entitat bancària comercialitzadora.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors