Compartir
Es considera lícit que una entitat bancària exigeix-hi una assegurança de vida per garantir un préstec, però també es considera abusiva i, per tant, nul·la, la obligació de concertar-la amb una asseguradora vinculada al mateix banc

Són legals els productes vinculats a les hipoteques immobiliàries?

Les assegurances de vida vinculades a un préstec hipotecari són productes que moltes entitats bancàries imposen als seus clients donat que garanteixen el pagament del deute hipotecari. Aquest tipus de producte assegura al banc el cobrament dels diners prestats en la hipoteca en cas de defunció o situació d’incapacitat del titular del préstec.

Són productes lícits i les entitats financeres poden obligar-te a contractar-lo. En aquest sentit, la Llei de contractes de crèdit immobiliari, permet la pràctica de vendes vinculades. Ara bé, es considera abusiu que exigeixin al prestatari que la subscripció de la pòlissa d’assegurança en garantia del deute sigui contractat amb la mateixa entitat bancària que va concedir el préstec hipotecari  o amb una empresa vinculada a la mateixa, així com també es considera abusiu que s’obligui a satisfer la prima amb un pagament únic, i s’obligui a incloure-la dins del finançament del préstec hipotecari, com a major import del mateix.

Es nul·la la obligació de contractar l’assegurança de vida amb amb la pròpia entitat prestadora o amb asseguradores vinculades a la mateixa ?

Aquesta pràctica es considera clarament perjudicial per l’assegurat, qui apart de no poder-se desvincular de l’assegurança, es veu obligada a finançar el pagament únic, suposant aquest fet la inclusió d’aquesta quantitat com a major import del préstec.

En aquest sentit, existeixen algunes sentències que ja s’han posicionat al respecte i han declarat aquest tipus de clàusules com abusives, condemnant el banc a retornar part de la prima no consumida fins el venciment, compensar per les primes excessives pel temps transcorregut, així com pels interessos pel finançament de la senyada prima.

Creus que pots ser un dels afectats? Posa’t en contacte amb nosaltres sense compromís i revisarem el teu cas.

Consulta al 972426004 o a auxiliarjuridic@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors