Compartir
Es flexibilitzen els requeriments de la normativa sobre prevenció de blanqueig de capitals. Això provoca que unes certes empreses ara puguin no veure’s sotmeses als protocols de prevenció quan el risc sigui molt baix

El Govern ha promogut la Llei 18/2022, coneguda com a Llei crea i creix a fi de facilitar la creació d’empreses, lluitar contra la morositat comercial i impulsar el creixement de les pimes, reduint els obstacles reguladors i financers. Amb aquesta finalitat ha introduït novetats en matèria de prevenció de blanqueig de capitals. Destaquem les novetats més rellevants;

Realització d’activitats financeres amb caràcter ocasional o molt limitada:

En relació amb les operacions i relacions de negoci no presencials, passen a acceptar-se les que es realitzin amb signatures electròniques no qualificades, és a dir, que no compleixin tots els requisits legals exigits a les signatures electròniques, però sent obligatori obtenir la còpia de document d’identificació en el termini d’un mes des de l’inici de la relació de negocis.

Grups d’empresa:

Es permet que els subjectes obligats pertanyents a un mateix grup -empreses del mateix tipus, per exemple: diverses asseguradores, diversos despatxos d’advocats, etc.-  podran arxivar la informació necessària per al compliment de les obligacions de blanqueig de capital en un banc de dades conjunt que totes podran consultar tan sols respecte als seus clients. Aquests subjectes han de fer les avaluacions d’impacte en la protecció de dades que s’explicaran a continuació de cara a reforçar els protocols i garantir encara més la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades personals en intervenir diverses empreses en aquest accés.

Avaluació d’impacte en la protecció de dades:

S’introdueix una nova obligació per als subjectes obligats per la Llei de blanqueig de fer una avaluació d’impacte per tal que es pugui comprovar qui ha tingut accés a les dades protegides, per on han circulat i si s’ha produït algun error.

Som Gestors administratius i gestionem la prevenció de blanqueig de capital i la protecció de les dades personals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors