Compartir

Segons una recent Sentència de 01 de desembre de 2016 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es consideren nuls els acomiadaments derivats d’una incapacitat de llarga durada. És a dir, no hi cap la extinció amb indemnització i l´empresa vindrà obligada a la readmissió del treballador amb pagament de salaris de tramitació.

Arrel de la senyalada sentència, els Jutjats Socials s’estan pronunciant en la línia de l’òrgan europeu. A tall d´exemple trobem la recent sentència dictada el dia 23 de desembre de 2016 pel Jutjat del Social núm. 33 de Barcelona que també va declarar nul un acomiadament efectuat 53 dies després d´un accident laboral. .

Els tribunals han equiparat en aquests supòsits, una incapacitat de llarga durada amb una discapacitat, atenent al fet que la incapacitat de llarga durada respon a una limitació de la capacitat del treballador a llarg termini, com si d’una discapacitat es tractés. Segons els tribunals els indicis que permeten considerar que la limitació és a llarg termini, són que en la data de l’acomiadament la incapacitat no presenti una perspectiva ben delimitada en quan a la seva curació a curt termini o que la incapacitat es pugui prolongar significativament abans del restabliment del treballador.

laboral7

Som assessors laborals i jurídics. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors