Compartir

En un article del passat 27 de desembre informàvem de les instruccions que havien rebut els inspector de treball per perseguir les hores extra i exigir que les empreses registrin la jornada dels seus treballadors. En les instruccions hi consta que el registre de jornada ha de garantir la fiabilitat i la invariabilitat de les dades.

Sempre que l’empresa utilitzi mitjans electrònics o informàtics en els que el treballador hagi de fer servir  una targeta magnètica o similar, o la seva empremta digital, sembla que quedaria garantida la fiabilitat o invariabilitat de les dades registrades, però el problema es quan el registre es manual, en paper, en quin cas l’inspector podria exigir que la signatura del treballador recolzi el cada cas l’hora d’entrada i sortida del treball consignada en el registre.

La nostra recomanació, per tant, es que si es fa servir un registre manual o en paper,  es faci signar al treballador el registre diari de jornada, tant a l’entrada com a la sortida del centre de treball.

Recordem que l’empresa haurà d’acreditar que  ha entregat a cada un dels seus treballadors un resum del registre de jornada de cada període coincident amb el pagament de la nòmina, a partir de quin moment l’empresa ja no vindrà obligada a conservar el registre diari d’aquell període.

laboral3

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a rosaclara@rm-assessors.cat

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors