Compartir

Amb la reforma del Codi Penal de l’any 2010, es va establir per primera vegada la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Amb aquesta nova regulació, l’empresa podrà ser condemnada penalment pels delictes que puguin cometre tant els seus administradors com els seus treballadors. Les penes econòmiques poden ser molt elevades i es podria arribar a la clausura definitiva de la societat.

A més, cal tenir en compte que la direcció de les societats (administradors i directius) també poden ser condemnats si es deriva cap a ells la responsabilitat penal dels seus treballadors per entendre que no han tingut un control suficientment diligent sobre l’activitat personal del seu personal. Per evitar aquestes responsabilitats i tenir garantit un atenuant en el cas d’accions penals, és molt important disposar d’un model de detecció i prevenció de delictes (MPD). No obstant la mera elaboració d’aquest model no serà suficient per evitar la responsabilitat de les empreses, ja que aquestes han de demostrar que existeix un compromís i una actuació efectiva de la implementació del MPD, així com de mesures d’anàlisi periòdic, control dels recursos financers, un sistema disciplinari i la implementació de la figura de supervisió interna, el Compilance Officer.

juridica1

Som assessors jurídics. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a alguna de les nostres advocades: martaromaguera@rm-assessors.cat; o cristinaromaguera@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors