Compartir

Recentment, la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la seva sentència 3774/2016 de 13 de juny del 2016 ha declarat procedent l’acomiadament disciplinari d’una treballadora per a l’ús indegut del seu equip informàtic. Un dels arguments que utilitza el Tribunal per justificar la decisió presa és el manteniment de la bona fe contractual que ha de regir una relació entre treballador i ocupador. No sempre aquesta transgressió de la bona fe ha de portar conseqüències de danys, és suficient que es consideri lesionada aquesta bona fe contractual per entrar a valorar l’abast de la possible sanció.

Així un treballador amb equip informàtic propi, coneixedor de la política de l’empresa sobre l’ús destinat a aquest equip, que en tot cas ha de ser un ús estrictament professional, que abusi de la confiança dipositada en ell i infringeixi el principi de bona fe que ha de presidir el contracte de treball, pot ser sancionat amb la màxima sanció disciplinaria. Es a dir, pot ser acomiadat.

A tal efecte i per tal de poder fer valdre aquesta actuació a l´empresa i inclús d´altres com a motiu d´acomiadament aconsellem redactar un REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR A L´EMPRESA I NOTIFICAR-LO ALS TREBALLADORS.

laboral4

Som assessors laborals i advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a martaromaguera@rm-assessors.cat; o a cristinaromaguera@rm-assessors.cat

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors