Compartir

Ara que sembla que l’economia comença a remuntar cal recordar que es possible millorar el sou net del personal sense que l’empresa hagi de desemborsar necessàriament més diners, simplement aprofitant determinats avantatges fiscals. Destaquem les següents possibilitats:

  • Destinar una part de la retribució a pagar assegurances mèdiques: Son molts els empleats que es paguen una assegurança mèdica particular per a tota la família. Si empresa i treballador es posen d’acord per que sigui l’empresa qui pagui l’assegurança amb càrrec a la retribució, l’import pagat, fins a 500 € per persona/any (1.500 € si es tracta de persones amb discapacitat) estarà exempt de IRPF. En una família de quatre membres i amb empleats que tinguin una retribució mitjana això pot representar un estalvi de uns 50 € mensuals al treballador  sense que l’empresa hagi de fer cap desembors addicional.
  • Establir un pla de retribució flexible: Els rendiments que tenen un període de generació de més de dos anys donen dret a una reducció del 30%de la base a l’IRPF. En el cas de directius o treballadors quina feina pugui incidir en els resultats es habitual que una part de la retribució es basi en objectius o resultats i si el període de generació d’aquesta part de retribució es concreta en una prima que es percebi en períodes de més de dos anys hi haurà dret a aquesta reducció. No obstant, aquest benefici sols es podrà gaudir una vegada en cada 5 període impositius. Per la seva part, l’empresa podrà pagar una assegurança que garanteix-hi la prima, de manera que si bé la retribució es flexible i amb reducció del 30% en períodes de més de dos anys pel treballador, la despesa serà fixa, cada any per l’empresa.
  • Fer-se càrrec l’empresa de les despeses de transport públic col·lectiu del treballador des del seu domicili al centre de treball: Si empresa i treballador acorden destinar fins a 1.500 € anuals de la retribució a que l’empresa es faci càrrec del desplaçament aquesta part quedarà exempte de IRPF el que pot venir a representar un estalvi d’uns 35 € mensuals al treballador.
  • Retribuir als treballadors amb accions o participacions de la pròpia empresa: Quan l’estructura de l’empresa ho permeti, es pot oferir als treballadors (a tots els treballadors), cobrar fins a 12.000 € anuals en accions o participacions de la pròpia empresa.  Aquesta part de retribució quedarà exempta de IRPF.

assegurances2

Som assessors fiscals, assessors laborals i mediadors d’assegurances. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258 o per correu electrònic adreçat a la nostra assessora laboral: rosaclara@rm-assessors.cat; al nostre assessors fiscal: antoninavarro@rm-assessors.cat o al responsable de la nostra corredoria d’assegurances: jordipol@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors