Compartir

Segons una sentència del Tribunal Suprem del 16 de març del 2015, transcorreguts tres meses en silenci des del moment en que es demani una prestació al Fons de Garantia Salarial, la prestació s’entendrà concedida i ja no es podrà denegar per una resolució expressa posterior. juridica6

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors