Compartir

El dia 24 de maig hi ha eleccions municipals i en el Diari Oficial de la Generalitat del 22 d’abril es varen donar les instruccions per facilitar la participació dels treballadors en les eleccions. Destaquem el següent:

  • Els treballadors que el diumenge, 24 de maig hagin de treballar i el seu horari coincideix-hi total o parcialment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals, tindran dret a un permís retribuït de 4 hores per que puguin anar a votar.
  • Els membres de mesa electoral i els interventors, tindran dret a un permís retribuït corresponent a tota la jornada del diumenge (sols en el cas que haguessin de treballar el diumenge).  i, en tot cas, de les cinc primeres hores de la jornada laboral del dilluns. Per poder rebre la retribució  els treballadors hauran d’acreditar a la seva empresa la condició de membre de la mesa o d’interventor.
  • Els apoderats que haguessin de treballar el diumenge tindran un permís retribuït durant la jornada completa del mateix diumenge. laboral3

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors