Compartir

La Sentència del Tribunal Suprem, núm. 168/2020, confirma la nul·litat d’una clàusula terra inserida en un CONTRACTE DE PRÉSTEC AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA A INTERÈS VARIABLE QUE NO PODIA BAIXAR DEL 6,50%, AMB LA FINALITAT DE FINANÇAR L’ADQUISICIÓ D’UNA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’AUTO-TAXI.

La importància d’aquesta Sentència radica en que el contractant  NO TÉ LA CONDICIÓ DE CONSUMIDOR i que el Tribunal declara que encara que per aquest motiu no  resultin procedents els controls de transparència i abusivitat,  sí que resulta procedent el control d’incorporació. En aquest cas concret l’Alt Tribunal considera que hi ha UNA MANCA D’OPORTUNITAT REAL DE CONÈIXER LA INCLUSIÓ DE LA CLÀUSULA TERRA EN EL CONTRACTE I PER TANT LA SEVA MERA EXISTÈNCIA.

Afirma el TS que perquè una condició general de la contractació superi el CONTROL D’INCORPORACIÓ ha de tractar-se d’una clàusula amb una redacció clara, concreta i senzilla, que permeti una comprensió gramatical normal i que l’adherent hagi tingut oportunitat real de conèixer al temps de la celebració del contracte: el control d’inclusió és fonamentalment un control de cognoscibilitat, i no és una construcció jurisprudencial sinó una exigència expressa dels arts. 5 i 7 LCGC.

En el cas concret el TS confirma la nul·litat ja declarada per l’Audiència Provincial de Madrid en una clàusula terra imposada a un client no consumidor que havia demanat el préstec al banc per comprar la seva llicència de taxi i condemna l’entitat financera a retornar a l’afectat més de 20.000 € per les quantitats pagades de més entre el 6,50% que li havien imposat i l’euríbor aplicable des del dia 9 de maig del 2013.

Gràcies a aquesta Sentència, els autònoms, empreses i professionals, en definitiva, els no consumidors, podran reclamar la devolució d’interessos pagats en base a aquesta clàusula imposada en els seus préstecs.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors