Compartir

S’ha obert la possibilitat de que els consumidor puguin reclamar amb èxit a les entitats bancàries totes o part de les despeses que haguessin satisfet per a la formalització de les seves hipoteques (Notari, Registre, Gestoria i Impost d’Actes Jurídics). Els tribunals venen declarant que donat que el banc o la caixa es a qui interessa inscriure la hipoteca en el Registre de la Propietat, es l’entitat bancària qui s’hauria d’haver fet càrrec de les despeses de la hipoteca o que, almenys, s’haurien d’haver repartit de forma equitativa.

A partir de la sentència dictada pel Tribunal de justícia de la Unió Europea que establia la retroactivitat total de la devolució del que han cobrat de més les entitats bancàries per les clàusules sòl en els contractes de préstec hipotecari, noticia que vam publicar recentment en aquest blog, ha sortit a la llum una altra guerra contra la banca per reclamar les despeses de formalització d’hipoteques.

El diaris el País, i el diari la Expansión, van publicar el dia 4 de gener del 2017, que l’Audiència provincial de Zaragoza, un Jutjat de Pontevedra, un de Granollers i un altre de Oviedo han donat la raó als clients i han condemnat a les entitats bancàries a retornar les despeses derivades de la formalització de les hipoteques, emparant-se en la sentencia dictada pel Tribunal Suprem de 23 de desembre del 2015, en la que es consideren abusives aquestes clàusules per no haver-se repartit les càrregues de forma equitativa entre les entitats bancàries i els consumidors.

Segons la Organització de Consumidors i usuaris, en el cas d’haver formalitzat una hipoteca per import de 150.000 euros, podria reclamar-se a l’entitat bancària la devolució d’uns 3.100 euros, aproximadament, per aquests conceptes.

juridica6

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors