Compartir
El protocol contra assetjament sexual i per raó de sexe, es una eina útil per a les empreses i organitzacions, independentment de la seva mida, i a més hi estan obligades per tal de facilitar l’erradicació de l’assetjament i contribuir a la millora de la qualitat del treball i la salut de les persones treballadores.

Assolir entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones i combatre qualsevol tipus de discriminació ha de ser una prioritat i un compromís actiu i explícit de qualsevol empresa.

Amb el protocol contra assetjament sexual i per raó de sexe les empreses manifesten el seu compromís per assolir espais de treball segurs, així com unes relacions laborals basades en la llibertat i el respecte entre les persones. Així mateix, a través del protocol, l’empresa manifesta el compromís de tolerància zero davant l’assetjament i una desaprovació clara i rotunda de conductes i actituds ofensives, discriminatòries i/o abusives.

Representants del personal

Si a la vostra empresa hi hagués representació legal de les persones treballadores, el protocol s’hauria de negociar amb els seus representants.

Objectius del protocol

Un del objectius del protocol ha de ser informar, formar i sensibilitzar a tot el personal en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe. Per implementar-lo és necessària la implicació de totes les persones, de manera col·lectiva i individual. 

Aplicació del protocol

El Protocol és d’aplicació a totes les persones treballadores de l’empresa en el seu entorn laboral i tenint en compte que els límits de l’entorn laboral no són determinats ni pel lloc físic ni per la jornada laboral ni per la forma de vinculació jurídica amb l’empresa. La responsabilitat de l’empresa compren, tant la protecció de les persones de l’empresa davant de conductes d’assetjament produïdes entre les mateixes o per persones externes, com de les persones externes vinculades a l’empresa, encara que no hi tinguin un vincle laboral.

Procediment d’intervenció i acompanyament

Un altre dels seus elements claus és disposar del procediment d’intervenció i d’acompanyament per tal d’atendre i resoldre aquestes situacions amb la màxima celeritat i dintre dels terminis que estableix el Protocol; així com, vetllar per un entorn laboral on les dones i els homes respectin mútuament la seva integritat i dignitat. Serveix per establir les mesures preventives necessàries per evitar que es produeixin situacions d’assetjament i preten posar mesures per garantir un tracte just i confidencialitat de les persones afectades. Instaurarà un canal de denúncies. i s´han d’establir instruccions i responsables que duguin a terme, de forma confidencial, la seva investigació.

Exemples de comportaments que poden ser considerats assetjament per raó de sexe

  • Tenir actituds condescendents o paternalistes.
  • Proferir insults basats en el sexe i/o l’orientació sexual de la persona treballadora.
  • Tenir conductes discriminatòries per raó de sexe.
  • Fer servir formes ofensives d’adreçar-se a la persona.
  • Ridiculitzar, menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual d’una persona per raó de sexe.
  • Utilitzar humor sexista.
  • Ignorar aportacions, comentaris o accions d’una persona per raó de sexe.
  • Fer xantatge sexual.
  • Fer assetjament ambiental per raó de sexe.

Conseqüències de no disposar del protocol

No tenir aquest protocol fet i implementat pot comportar sancions elevades per part de la inspecció de treball i fins i tot denúncies a les empreses per part de treballadors afectats en cas d’incidents.

Si voleu que us ajudem a implementar-lo, us podeu dirigir a nosaltres sense compromís i et farem un pressupost a mida.

Podeu trucar al 972426004 i demanar per Neus, Carlos, o Gerard o bé consultar adreçar-vos al següent correu: auxiliarjuridic@rm-assessors.cat, o omplint el següent formulari

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors