Compartir
És molt important que les empreses familiars defineixin els seus objectius i la política d’actuació en diferents àrees, des de la relativa a l’estratègia de negoci com a la financera, passant per la inclusió o no de nous socis (familiars o estranys), així com la transmissió de l’empresa a futurs hereus. Això s’articula a través d’un protocol o un compromís que reguli els diferents aspectes que poden afectar l’empresa familiar.

A mesura que se succeeixen les generacions, poden aparèixer determinats problemes de ‘convivència’ generats pels diferents interessos o expectatives que poden tenir les persones o famílies propietàries del negoci o empresa familiar.

No és estrany trobar situacions derivades de l’interès per incorporar a algun familiar en el negoci, o per la disparitat de criteris entre els qui volen mantenir en marxa l’empresa i aquells que aposten per la seva venda.

Si no es prenen les mesures adequades, aquestes diferències quant a criteris, relacions i problemes familiars acaben passant factura a la marxa de l’empresa de manera inevitable.

En les empreses familiars és habitual que els socis signin un “protocol familiar”, en el qual s’estableixen regles per a evitar que les relacions familiars interfereixin en la marxa del negoci.

És molt important que les empreses familiars defineixin els seus objectius i la política d’actuació en diferents àrees, des de la relativa a l’estratègia de negoci com a la financera, passant per la inclusió o no de nous socis (familiars o estranys), així com la transmissió de l’empresa a futurs hereus.

Per a evitar que això succeeixi, i protegir així l’empresa de les relacions canviants en el si de la família propietària, és important comptar amb un protocol o un compromís que reguli els diferents aspectes que poden afectar una família propietària.

Alguns dels aspectes que es poden regular en un protocol familiar:

 • La gestió i administració de l’empresa.
 • Els requisits necessaris per a incorporar-se a l’empresa i per accedir als diferents llocs.
 • Les regles aplicables enfront de cònjuges o familiars polítics.
 • Si l’empresa pertany a diverses famílies, les normes aplicables per a mantenir l’equilibri entre les diferents branques
 • L’entrada o sortida de socis
 • La retribució dels familiars treballadors.
 • La manera de canalitzar les ofertes de compra del negoci.
 • La gestió de les propietats immobiliàries de l’empresa.
 • La forma i moment en què es durà a terme la successió delegant la gestió en els successors
 • Què fer en cas de defunció d’un soci.
 • Qualssevol altres pactes que pretenen solucionar situacions que, per la seva transcendència, són susceptibles d’ocasionar conflictes futurs i fer perillar la continuïtat de l’empresa.

Utilitat del protocol familiar:

 • El protocol obliga als qui el signen, per la qual cosa si algun soci l’incompleix els altres poden exigir judicialment el seu compliment (més una indemnització pels danys i perjudicis que aquest incompliment hagi provocat). Però no poden anar més enllà ni poden expulsar de la societat a l’incomplidor (que continuarà sent soci i podrà exercir els seus drets com a tal).
 • Per a reforçar l’eficàcia del protocol familiar és aconsellable que introdueixin en els estatuts una prestació accessòria per la qual s’obligui els socis a complir-lo. D’aquesta manera, en cas d’incompliment voluntari els altres socis no sols podran exigir una indemnització a l’incomplidor sinó que també podran excloure’l de la societat (pagant-li el valor de la seva participació).

Som advocats i us podem aconsellar si ens truqueu al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors