Compartir

Finalment el Senat ja aprovat la nova normativa que permet que si algú pateix l’ocupació il·legal del seu habitatge pugui acudir a un mecanisme judicial simplificat. N’hi haurà prou amb sol·licitar a un jutjat civil “la immediata recuperació de la plena possessió” del pis. El jutge notificarà als ocupants que disposen d’un termini de cinc dies per mostrar-li al jutge el seu títol de propietat. Si no ho fan, el tribunal haurà “d’ordenar mitjançant interlocutòria el lliurament immediat de la possessió de l’habitatge al demandant”. Contra la decisió “no es pot interposar cap recurs i es durà a efecte contra qualsevol dels ocupants que estiguin en aquest moment en l’habitatge”.

Aquest procediment s’ha aprovat per protegir els particulars i no el podran utilitzar les entitats financeres ni el fons d’inversió quan siguin propietaris d’immobles ocupats,

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972426004, o por correu electrònic adreçat a jurídic@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors