Compartir

Una sentencia recent dona la raó a un nostre client i condemna a la companya asseguradora amb la que havia formalitzant una pòlissa d’assistència en viatge a pagar al reclamant l’import que li va costar el viatge que es va veure obligat a anular a última hora per una causa justificada.

En aquest cas, inicialment, la companyia asseguradora negava el retorn dels diners en considerar que, si be estava cobert el retorn de la despesa del viatge per cancel·lació deguda a la causa d’hospitalització d´un familiar, el retorn quedava exclòs en aquest cas concret per què la  causa de la cancel·lació va ser deguda a malaltia greu d’un familiar que no requeria ingrés hospitalari.

El jutjat ha resolt que l’assegurat havia de recuperar la despesa argumentant que l’entitat asseguradora havia incorregut en falta de transparència en redactar el contracte d’assegurança i la condemna a pagar

Si us heu trobat en una situació similar podeu consultar-nos sense compromís i estudiarem  el vostre cas concret.

 

Som advocats. Telèfon de contacte 972426004

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors