Compartir
Es pot obligar als grans tenidors d’immobles a exercitar accions legals de desnonament quan els seus immobles siguin ocupats il·legalment i els “okupes” alterin la convivència.

Una part de la problemàtica de les “okupacions” deriva del fet que els propietaris que son grans tenidors, com la SAREB, bancs i fons d’inversió, sovint s’inhibeixen quan s’ocupen il·legalment les seves propietats encara que els “okupes” alteren la convivència del veïnat.

Per tractar de resoldre-ho, el passat 18 de febrer va entrar en vigor a la Llei 1/2023 del Parlament de Catalunya, de la que va ser ponent l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, de la que destaquem el següent:

A qui afecta aquesta llei ?

Afecta als grans tenidors d’habitatge que tinguin alguna finca ocupada il·legalment quan els “okupes” alterin la convivència, o l’ordre públic, o posin en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.

A qui es considera grans tenidors d’habitatge ?

Un gran tenidor és un propietari, entenent-se aquest com una persona física o jurídica, que sigui titular de més de 10 habitatges, excloent garatges i trasters, o que tingui una superfície construïda de més de 1.500 m2.

Per tant, grans tenidors no son únicament aquells grans propietaris que sovint s’inhibeixen de les “okupacions” (SAREB, bancs, fons …) si no també aquells propietaris particulars, no tant grans, que tinguin més de 10 habitatges i que solen ser el més interessats en que les seves finques no siguin “okupades”.

A qui pot beneficiar aquesta llei ?

A les comunitats de propietaris i als veïns dels immobles “okupats”, quan hi hagi alteració de convivència, o de l’ordre públic, o els “okupes” posin en perill la seguretat o la integritat de l’immoble. Casos en que els “grans” propietaris tenen la obligació legal d’exercitar les accions de desnonament.

En qualsevol d’aquests casos els veïns podran denunciar els fets a l’Ajuntament de la localitat i l’Ajuntament podrà arribar a desnonar els “okupes”.

Per acreditar aquestes alteracions caldrà quantes més denúncies dels veïns millor.

Quin serà el procediment ?

  • Un  cop l’Ajuntament tingui per acreditades les alteracions, si el propietari no hagués actuat contra els “okupes” el requerirà, i també als ocupants, per que en el termini de 5 dies acreditin que tenen un contracte o un altres títol que habiliti a ocupar legalment la finca. També requerirà la propietat per que, cas contrari, acrediti haver iniciat accions de desnonament en el termini d’un mes.
  • Si el requeriment hagués estat infructuós, l’Ajuntament podrà exercitar l’acció de desnonament en substitució del propietari i al seu càrrec, podent sancionar també a la propietat.

Som Advocats, Administradors de Finques i API. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors