Compartir

A més del que us hem informat puntualment, un adjuntem una selecció de normes publicades aquest mes d’octubre que potser també siguin del vostre interes:

Procediment administratiu: El 2 d’octubre es va publicar la Llei 39/2015  que  regula el procediment administratiu comú de les administracions públiques,  els efectes dels actes administratius, sistema de recursos, etc. Es a dir, regula el dia a dia de les relacions entre els ciutadans i les administracions públiques. Substitueix la Llei 30/1992. No entrarà en vigor fins el dia 2 d’octubre del 2016. Un any més tard pel que fa a qüestions relacionades amb registres electrònics i al punt d’accés general electrònic.

Procediment criminal: El 6 d’octubre es varen publicar la Llei Orgànica 13/2015 i la Llei 41/2015, que modifiquen el procediment d’enjudiciament criminal amb la finalitat d’enfortir les garanties dels processos que persegueixen delictes i faltes i de regular les mesures d’investigació tecnològica. Entrarà en vigor el dia 6 de desembre del 2015, excepte per que fa a determinades mesures beneficioses per l’enjudiciat que entraran en vigor el proper 1 de novembre.

Procediment civil: El mateix dia 6 d’octubre es va publicar la Llei 42/2015 de reforma de la Llei d’enjudiciament civil, que es la que regula els litigis. La finalitat de la reforma es impulsar l’ús de l’electrònica per part de l’Administració de Justícia;  permet presentar documents les 24 hores tots el dies de l’any; reforça el paper dels Procuradors dels Tribunals que tindran la facultat de certificar tots els actes de comunicació; reforma el procediment de judici verbal i amplia les facultats dels jutges en els procediments monitoris en benefici de consumidors i usuaris.Les reformes tenen diferents dates d’entrada en vigor fins el 1 de gener del 2016.

Societats laborals i participades: El dia 15 d’octubre es va publicar la Llei 44/2015 que regula les societats laborals i participades. Entrarà en vigor el proper 15 de novembre.

Estatut dels treballadors: El dia 24 d’octubre ha estat publicat en el BOE el RDL 2/2015 que aprova un nou text refós de l’Estatut dels Treballadors. El darrer text refós era del 1995 i aquest nou incorpora totes les modificacions legals posteriors.

Ocupació: En el mateix BOE del dia 24 d’octubre ha estat publicat el RDL 3/2015 que aprova un nou text refós de la Llei d’Ocupació. Aquest text integra, degudament regularitzades, aclarides i harmonitzades, la Llei d’Ocupació 56/2003 i altres disposicions legals relacionades amb aquesta matèria.

juridica2

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors