Compartir

La gran debilitat política del govern socialista ha provocat que avui el Congrés dels Diputats no hagi convalidat el Reial Decret-llei 21/2018. Destaquem:

Efectes de la no convalidació: Com sigui que els efectes de la no convalidació son immediats a la seva publicació (en aquest cas, el 24 de gener) però no anteriors, entenem que als contractes formalitzats entre el dies 19 de desembre del 2018 i el 23 de gener del 2019, els hi serà d’aplicació la normativa del RDL 21/2018, ara no convalidada, en els termes que varem comentar en el nostre article del passat 18 de desembre.

Nous contractes a partir del dia 24 de gener, inclòs: A partir del dia 24 de gener, data de publicació en el BOE  la no convalidació,  es tornarà a aplicar als contractes d’arrendament d’habitatge per ús habitual i permanent, la normativa anterior al 19 de desembre del 2019, amb les següents conseqüències:

  • La durada mínima del contracte tornarà a ser de tres anys tant si es tracta d’arrendatari persona física com persona jurídica, en lloc de 5 i 7 anys, respectivament.
  • La pròrroga tàcita dels contractes tornarà a ser de 1 any, en lloc de 3 anys.
  • Desapareixeran les limitacions a l’import de les garanties que l’arrendador vulgui exigir, addicionals a la fiança obligatòria.
  • Desapareixerà la obligació de que l’arrendador, si es persona jurídica, hagi d’assumir les despeses de la formalització del contracte i de la gestió immobiliària.
  • Es suprimirà l’exempció fiscal i s’haurà de pagar de nou l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

 

House icon and keys on wooden background

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors