Compartir

Recordem que des de l’01-01-2019, i d’acord amb la modificació introduïda pel Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, la quota empresarial per contingències comunes s’ha incrementat en els contractes temporals, de durada igual o inferior a 5 dies. Destaquem el següent:

  • La quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comuns s’incrementa en un 40% (abans era del 36%) en els contractes temporals de durada igual o inferior a 5 dies. Per exemple, en un contracte eventual de 5 dies en que el treballador cobri 500 €, la cotització serà de 165,20 euros (23,60% + 40%) en lloc de 118 euros (23,60%) com es el cas dels contractes de treball ordinaris.
  • S’aplica també als contractes de treballadors interins de durada igual o inferior a 5 dies.
  • Aquest increment no serà aplicable als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris.
  • Als efectes d’acreditar el període de cotització necessari per causar dret a les prestacions, cada dia de treball es considera com 1,4 dies de cotització, excepte en el cas del contractes a temps parcial i de treballadors fix discontinus o de temporada.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores laborals, rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors