Compartir

La Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha elaborat una nova instrucció sobre control del temps de treball a la vista de les sentències del Tribunal Suprem de 23 de març i 20 d’abril de 2017 que declaren que l’art. 35.5  de l’Estatut dels Treballadors, “no exigeix haver de dur un registre de la jornada diària efectiva de tota la plantilla per poder comprovar el compliment dels horaris pactats”, i que el fet de no dur aquest registre no està tipificat com una infracció laboral.

La nova instrucció, fent-se ressò del que s’ha exposat en aquests pronunciaments judicials, vindria a reconèixer que no és exigible haver de dur un registre de la jornada diària efectiva de tots els treballadors, sens perjudici de que aquest registre sigui exigible en els supòsits concrets en què la normativa ho contempla, con es el cas dels treballadors contractats a  temps parcial i sens perjudici, també, de que la Inspecció de treball segueix-hi controlant i en el seu cas sancionant a les empreses per la realització d’hores extraordinàries no autoritzades per part dels seus treballadors.

laboral7

Som advocats i estem especialitzats en el dret laboral i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors