Compartir

Si un client estranger li deu una factura, pot sol·licitar que s’embarguin els comptes bancaris que el seu deutor tingui a un altre país de la Unió Europea (excepte el Regne Unit i Dinamarca). El procediment és ràpid i es pot dur a terme sense informar el deutor. Aquest «efecte sorpresa» impedeix que els deutors traslladin, ocultin o gastin els diners.

Això es degut a que des del passat 18 de gener de 2017, una nova normativa europea de retenció de comptes (OERC) permet als tribunals de la UE embargar fons dipositats en el compte bancari d’un deutor a un altre país de la UE.

L’embargament es pot sol·licitar de forma cautelar, fins i tot abans de presentar la demanda contra el deutor.

El creditor haurà de prestar una garantia per evitar abusos i indemnitzar possibles perjudicis.

El procediment a seguir es recull en el Reglament (UE) 655/2014. S’ha d’indicar un número de compte bancari del deutor i si no es disposa del número de compte es pot sol·licitar al tribunal que l’esbrini.

butlletimensual1

Som advocats, Consulti’ns sense compromís trucant al 972426004 o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors