Compartir

Hem tingut coneixement que l’Agència Tributària esta duent a terme un pla especial de seguiment a les empreses per tal de comprovar si els imports declarats en les liquidacions d’IVA son coherents amb els assentaments que figuren en els comptes bancaris.

Cal recordar que des del gener del 2017, els bancs estan obligats a facilitar a Hisenda dades relatives al contingut de comptes i dipòsits, entre les que s’inclou el volum de les entrades i sortides de cada compte bancari.

Hisenda està comparant la informació facilitada pels bancs (d’entrades i sortides en els comptes) amb els imports declarats en l’IVA. De moment està enviant cartes d’advertiment a algunes empreses, però  si detecta discrepàncies considerables podria iniciar procediments de comprovació o, fins i tot, visites sorpresa a aquelles empreses amb incoherències.

Convé, per tant que les empreses que tinguin una discrepància substancial entre el que han declarat d’IVA i els ingressos que constin en els seus compte bancaris, preparin la justificació d’aquestes diferència que es probable tinguin la seva causa en operacions no subjectes a IVA o aportacions de socis, entre d’altres.

laboral4

Som assessors fiscals, consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; martaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors