Compartir

Davant la confusió generada per la convocatòria, demà, dia 8 de novembre, d’una vaga general per part d’un sindicat minoritari i d’una aturada de país per part d’entitats cíviques, tot això en base a les circumstàncies excepcionals que estem vivint, passem a donar la nostra opinió professional sempre salvant el fet que tothom pugui actuar d’acord amb les seva consciència i les seves conviccions polítiques.

Fins el moment la vaga sols ha estat declarada per un sindicat minoritari i tant UGT com Comissions Obreres ja se n’han desmarcat. D’altra banda no consta que s’hagin complert ni els requisits ni els terminis  del Decreto Ley 4.3.1977, que regula al dret de vaga. Tant mateix, l’art. 11 del senyalat DL 4.3.1977 diu que la vega serà il·legal quan: a) S’inicii o sostingui per motius polítics o amb qualsevol altra finalitat aliena a l’interes professional dels treballadors afectats. Per tant, en la nostra opinió la vaga serà considerada il·legal.

Queda, per tant, analitzar quines son les conseqüències de que l’empresa i/o els seus treballadors decideixin secundar l’aturada de país sense l’empara d’una vega legal. En aquest cas, sempre al nostre entendre i salvant opinions més autoritzades, considerem que es poden donar les següents circumstàncies:

1.- Que l’empresa i els representants dels treballadors estiguin d’acord en secundar l’aturada: En aquest cas l’art 34 de l’Estatut dels Treballadors permetria modificar el calendari laboral de l’empresa i recuperar les hores posteriorment, en la forma que s’acordi.

2.- Que els treballadors o algun d’ells, vulguin secundar l’aturada i l’empresa no hi estigui d’acord: En aquest cas l’empresa podria sancionar als treballadors per la seva inassistència al treball no emparada legalment, de conformitat amb el que digui el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.

3.- Que l’empresa decidís tancar sense l’acord dels representants dels treballadors: En aquest cas ens trobaríem davant un tancament empresarial prohibit per l’art. 12 del Decreto Ley 4.3.1977 i l’empresa podria ser sancionada.

4.- Que l’empresa es vegi obligada a tancar per donar-se alguna de les següents circumstàncies: a) Risc de violència per a les persones o de danys a les coses; b) Ocupació il·legal del centre de treball o perill que es produeix-hi, c) Que el volum d’inassistència o d’irregularitats impedís greument el procés normal de producció. En aquest cas l’empresa podrà tancar actuant en la forma següent i no haurà de pagar el salari ni la Seguretat Social:

  • Comunicar-ho a l’autoritat laboral en el termini de 12 hores.
  • En el termini de 5 dies haurà de presentar a la Tresoreria de la Seguretat Social la relació de treballadors afectats

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a rosaclara@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors