Compartir

El Reial Decret Llei 4/2015, de 22 de març ha introduït cenvis importants en la formació professional. Destaquem: laboral2

  • Formació a distància: S’elimina a partir del 1.1.2016. Quedarà la formació presencial i la tele-formació.
  • Es perseguirà el frau: Es crearà una unitat especial dins la Inspecció de Treball i Seguretat Social i s’aprova un nou regim sancionador.
  • Durada mínima del curs bonificat: Una hora. (Fins ara, 4 o 6 h. segons les matèries).
  • Pagaments que hauran d’anticipar les empreses abans de començar la formació: No podran superar el 25%.
  • Grups d’empreses: A partir del dia 1.1.2016, cada empresa podrà disposar del crèdit que correspongui al grup amb el límit del 100% del cada una d’elles hagi cotitzat en concepte de formació professional.
  • Finançament: Les empreses hauran de participar en el finançament en un percentatge que va des del 5% en empreses de fins a 9 treballadors, fins a un 40% en empreses de més de 250 treballadors.
  • Permís per a formació: Les hores de formació que l’empresa imparteix-hi i bonifiqui quedaran incloses en el permís retribuït de 20 h. anuals que les empreses han de donar al seus treballadors per la seva formació.

Som assessors laborals i us podem ajudar en nòmines i Seguretat Social. Informeu-vos sense compromís a rosaclara@rm-assessors.cat o trucant al 972 426 083

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors