Compartir

Fins el 30 de juny (fins el 25 de juny per via electrònica) hi ha temps per a presentar les declaracions de renda i patrimoni del 2014.

Aneu en compte amb els esborranys que envia l’Agència Tributària. Es detecta moltes errades i omissions de deduccions. D’altra banda l’AT no es fa responsable en cap cas del que digui l’esborrany.

Consulteu-nos en cas de dubte. Segur que us surt a compte.

Les novetats mes importants per aquest any son les següents:

  • Indemnitzacions per acomiadament: En els acomiadaments produïts fiscalcomptable4 partir del 1.8.2014, s’haurà de tributar pel que passi de 180.000 €.
  • Activitats econòmiques amb retenció de l’1%: A partir del 1.1.2014 han de dur llibre de registre de vendes i ingressos.
  • Dació en pagament o transmissió habitatge habitual: El guany patrimonial derivat d’aquestes operacions estarà exempt si es fan per satisfer deutes garantits amb l’hipoteca sobre l’habitatge.

Som assessors fiscals. Contacteu-nos sense compromís a fiscal@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors