Compartir
Per que els autònoms puguin accedir a la prestació d’atur hauran de tenir cotitzats almenys dotze mesos per la contingència de cessament d’activitat, estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social i, en el cas que es tracti d’un cessament d’activitat definitiu, no poden haver superat l’edat legal de jubilació que el 2023 es de 66 anys i 4 mesos o be de 65 anys si s’hagués cotitzat almenys 37 anys i 9 mesos.

Requisits bàsics per que els autònoms puguin cobrar la prestació per cessament d’activitat:

 • Haver cotitzat almenys dotze mesos per la contingència de cessament d’activitat.
 • Estar al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social
 • En el cas que es tracti d’un cessament d’activitat definitiu, no haver superat l’edat legal de jubilació.
 • Acreditar l’existència d’alguna de les causes que donen dret a la prestació.

Causes que donen dret a la prestació per cessament d’activitat:

 • Pèrdues per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius,
 • Força major.
 • Pèrdua de llicència administrativa per exercir l’activitat.
 • Qüestions relacionades amb un divorci o violència de gènere.
 • ERTO amb reducció del 60% de la jornada dels treballadors contractats.
 • Quan en els dos trimestres fiscals previs el nivell d’ingressos o de vendes s’hagi reduït en un 75% respecte als que es van registrar en els mateixos períodes de l’exercici.
 • Existència de deutes que no superin el 150% dels ingressos ordinaris de les vendes dels dos trimestres fiscals previs a la sol·licitud.

Import i durada de la prestació:

 • Import: 70% de la base reguladora calculada sobre la mitjana de les bases cotitzades durant 12 mesos dintre els 24 mesos anteriors al cessament de l’activitat.
 • Durada: entre 4 mesos si s’acrediten 12 mesos de cotització fins a 24 mesos quan s’acredita més de 48 mesos de cotització.
Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors