Compartir
A partir del 30 de març de 2022, amb la desaparició dels contractes temporals només es podran subscriure els contracte de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció o per substitució de treballadors.

Destaquem el següent:

Contracte de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció.

Aquesta modalitat es podrà utilitzar per les següents causes:

Causes conjunturals d’oscil·lacions productives imprevisibles:

Durada: Es permet una durada màxima de sis mesos ampliable per conveni col·lectiu a dotze mesos.

Les oscil·lacions productives hauran de ser imprevisibles: En cas d’augments temporals del volum d’activitat, però que es repeteixin cada temporada (per exemple una botiga que incrementa les seves vendes durant el període de Nadal), no es podrà utilitzar aquest contracte, i s’haurà de recórrer a un contracte fix-discontinu o a un d’indefinit a temps parcial.

Causes ocasionals i previsibles:

Durada: L’empresa podrà utilitzar durant un període de noranta dies a l’any, en aquests contractes es penalitza la seva durada inferior a trenta dies amb una cotització addicional.

L’increment haurà de ser previsible: Respecte a l’increment ocasional previsible, no es podrà contractar un treballador de l’1 de gener a 31 de març, per ser dies continuats. Tampoc es podrà contractar un treballador al gener, un altre al març, un altre a l’abril i un altre a l’octubre, ja que s’excedeixen els noranta dies.  En canvi, sí que serà possible contractar cinc treballadors al gener i deu a la segona quinzena d’agost.

Contracte de substitució

Equival a l’anterior contracte d’interinitat passa a denominar-se de substitució, però manté els mateixos supòsits de formalització.

Contracte per obra o servei

Desapareix. El contracte temporal per a activitats amb substantivitat pròpia (per exemple, per a la realització de neteja en una empresa del sector de les telecomunicacions) ha desaparegut. Aquesta eliminació entrarà en vigor el 30 de març de 2022, i s’aplica el règim transitori que s’indica en el següent paràgraf.

Règim transitori

Els contractes d’obra i servei, eventuals o d’interinitat subscrits abans del 31-12-2021 es mantindran vigents fins a la seva durada màxima, encara que es produeixi amb posterioritat al 30-03-2022, i es regiran per la normativa anterior. Els contractes d’obra i servei o eventuals subscrits entre el 31-12-2021 i el 30-03-2022 es regiran per la normativa anterior, però la seva durada no podrà ser superior a sis mesos. A partir del 30-03-2022 només es podran subscriure nous contractes segons la nova normativa.

Altres modificacions a tenir en compte

  • Predomini del contracte indefinit: Tot contracte de treball es presumeix, en principi, indefinit i es prohibeix els contractes temporals per a la realització dels treballs en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l’activitat ordinària de l’empresa.
  • Sancions: S’endureix el règim sancionador i les multes aniran d’un mínim de 1.000 € a un màxim de 10.000 € (per treballador).
  • Cotització addicional: Es modifica el sistema de cotització addicional per als contractes temporals que passa de penalitzar només les contractacions inferiors a cinc dies a aplicar-se a tots els contractes inferiors a trenta dies. La penalització consistirà, en aquests moments, en un cost fix addicional per contracte de 26,6 €.
Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors