Compartir

En un article que varem publicar el passat 6 d’octubre us varem informar que algunes empreses estaven tenint problemes amb els inspectors de la Seguretat Social en relació a la cotització del seu personal d’oficina per les contingències d’accidents de treball i malalties professionals.

Aquesta qüestió finalment s’ha resolt en la disposició final vuitena,  incorporada a la llei 48/2015, de Pressupostos Generals de l’Estat 2016, en el sentit  que les empreses podran aplicar una cotització reduïda de l’1% sobre el salari al personal que tingui per ocupació exclusiva treballs propis d’oficina, encara que es corresponguin amb l’activitat de l’empresa, sempre que els treballs tinguin lloc únicament a les oficines de l’empresa i els treballadors no estiguin sotmesos als riscos de l’activitat econòmica de l’empresa.

Per tant, sempre en la nostra opinió i respectant altres criteris, els requisits que entenem s’han de complir per poder aplicar la cotització reduïda serien els següents:

  1. Que es tracti de treballs exclusius d’oficina. Entenent per tals els que normalment es durien a terme  en qualsevol oficina donat que no hi ha una definició legal del que s’entén per “treballs exclusius d’oficina”.
  2. Encara que els treballs es corresponguin amb l’activitat de l’empresa. L’exemple, en el cas d’una agència immobiliària, seria el treballador que es dediqui a redactar els contractes i a preparar la documentació que s’ha de lliurar als interessats.
  3. Que els treballs es facin únicament en llocs destinats a oficines de l’empresa. Per tant la cotització reduïda no s’aplicaria als treballadors que facin  també gestió exterior (visites a clients, bancs, etc.) o que es desplacin per fer la seva feina a altres oficines que no siguin de l’empresa.
  4. Sempre que els treballadors no estiguin sotmesos als riscos de l’activitat econòmica de l’empresa. Seguint l’exemple anterior, entenem que si l’agència immobiliària en qüestió tingues oficines a peu d’obra, no es podria aplicar la cotització reduïda als treballadors desplaçats a aquelles oficines per que en aquest cas si que incorporen el risc de l’activitat econòmica de l’empresa, o almenys això es el que en pensem.

laboral3

Som assessors laborals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a rosaclara@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors