Compartir
Des del passat 1 d’octubre de 2023, el treball a temps parcial s’ha equiparat amb el treball a temps complet a l’efecte del còmput dels períodes de cotització necessaris per al reconeixement de prestacions de la Seguretat Social.

el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març,  introdueix una modificació a l’article 247 de la LGSS que equipara el treball a temps parcial amb el treball a temps complet a l’efecte del còmput dels períodes cotitzats per al reconeixement de prestacions.  Això significa que es consideraran els períodes cotitzats com a dies complets, sense importar la durada de la jornada laboral realitzada en cadascun d’ells.

Destaquem el següent:

Canvi significatiu en el còmput de períodes de cotització

La cotització a la Seguretat Social d’un empleat que treballi vuit hores al dia computarà el mateix que la cotització d’un altre empleat a mitja jornada que rebi un mateix sou. Això elimina el coeficient global de parcialitat i posa fi a les regles de proporcionalitat que abans s’aplicaven per a acreditar els períodes de cotització necessaris per a accedir a les prestacions. A partir d’aquest moment, es requerirà el mateix temps de cotització tant per als treballadors a temps complet com per als de temps parcial.

Aquesta igualtat en el còmput dels períodes de cotització beneficia als treballadors en termes d’accés a les prestacions de la Seguretat Social, com la jubilació, la incapacitat permanent, entre altres, ja que ara se’ls requerirà el mateix temps de cotització que als treballadors a temps complet per a accedir a aquestes prestacions.

Retroactivitat: aplicació a períodes treballats a temps parcial anteriors i posteriors a l’1 d’octubre de 2023

En les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor que es causin a partir del dia 1 d’octubre de 2023 els períodes treballats temps parcial fins aquesta data es computaran com si s’hagués treballat a jornada complet.

Aquesta modificació representa un canvi significatiu en la forma en què es comptabilitzen els períodes de cotització, i pot tenir un impacte important en els beneficis de Seguretat Social dels treballadors a temps parcial.

drei leute unterhalten sich am schreibtisch

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessos.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors