Compartir
En sentencia del 14.9.2023, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea torna a fallar contra la Seguretat Social espanyola pel plantejament discriminatori del complement de les pensions per aportació demogràfica a mares que tinguessin dos fills o més. Afecta a les pensions de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent causades entre els dies 1 de gener 2016 i 3 de febrer 2021.

Antecedents:

En Sentència de 12 desembre de 2019 el TJUE va declarar que el complement per maternitat per aportació demogràfica era discriminatori i contrari a la Directiva europea d’igualtat de tracte, en excloure els pares que es trobaven en una situació comparable. No obstant això, no va ser fins a 2021, quan Espanya va reformar la normativa i va convertir l’antic complement de maternitat per aportació demogràfica en l’actual complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere, accessible tant a mares com a pares.

En el lapse de temps entre la sentència i el canvi, nombrosos pares jubilats van reclamar a la Seguretat Social el pagament d’aquest complement per aportació demogràfica. En la majoria dels casos, l’Administració va rebutjar la petició i els afectats es van veure obligats a exigir el compliment dels seus drets per via judicial.

Ara, en aquesta sentencia de 14 setembre de 2023  la Justícia Europea ha ampliat la seva posició en relació amb el reconeixement del complement a les pensions per a homes, declarant que també tenen dret a una compensació addicional que repari completament els perjudicis soferts a causa de la discriminació de gènere en haver-se vist obligats a exigir el seu dret a través de la via judicial.

En resum, els pares que hagin hagut de reclamar judicialment el seu complement de pensió tenen dret a una indemnització addicional.

Requisits per que els pares tinguin dret al complement per aportació demogràfica en la seva pensió ?

  •  La pensió s’hauria d’haver causat entre el dies 1 de gener de 2016 i 3 de febrer de 2021 (a partir del dia 4 de febrer de 2021 s’aplica el nou complement per reducció de la bretxa de gènere amb uns altres requisits).
  • Haver tingut dos o més fills.

Quines pensions donaven dret al complement per aportació demogràfica fins el 3 de febrer de 2021 ?

  • Totes les modalitats de jubilació, excepte la jubilació parcial.
  • Pensions de viudetat i d’incapacitat permanent

En que consistia el complement per aportació demogràfica ?

Consistia en un increment de la pensió d’entre un 5 i un 15% a qui hagués tingut dos o més fills.

Quines son les conseqüències de la sentencia que comentem ?

  1. Els pares de dos o més fills, jubilats o que haguessin accedit a una pensió de viudetat o invalidesa entre els dies 1.1.2016 i 3.2.2021 tenen dret a reclamar un complement de la seva pensió d’entre un 5 i un 15% pel concepte d’aportació demogràfica.
  2. Ela pares que haguessin reclamar aquest complement i l’administració els hi hagués denegat havent-los obligat a reclamar judicialment, tenen dret a reclamar una indemnització addicional que els compensi els danys i perjudicis soferts.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors